'ŞURKAV GENÇ YAZARLARINI ARIYOR' ÖYKÜ YARIŞMASI

KATILIM ŞARTNAMESİ

ÖYKÜ YARIŞMASININ AMACI ;

Bireylerin okuma alışkanlıklarını geliştirme ve araştırma yapmaları konusunda farkındalık yaratmaktır.

YARIŞMANIN KONUSU: “Şehre Dair Hayaller”

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılmak için, Şanlıurfa’da yaşamak ve Lise öğrencisi olmak.  

2. Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

ÖYKÜ FORMATI İLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

2. Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

3. Öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en az iki (2) A4 sayfa, en fazla on (10) A4 Sayfa olmalıdır.

4. Öykü adı ve öyküyü yazan kişinin rumuzu, öykünün başında belirtilmelidir.

ÖYKÜYÜ GÖNDERME KOŞULLARI

1. Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların formu eksiksiz doldurması gerekmektedir.

2.Yazılan Öykü, Başvuru Formu (Taahhütname) ve kimlik Fotokopisi PDF formatında surkav@hotmail.com adresine eposta ile gönderilecektir. (Öykü üzerinde sadece rumuz belirtilecektir.)

3. Başvuru formu ıslak imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır.

4. Yarışmaya katılacak öykünün her sayfası yazarı tarafından paraflanmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır. Öykünün Word formatında bir kopyası da e-posta ile gönderilmelidir.

5. E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit epostası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından ŞURKAV sorumlu değildir.

ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Başvuruların şartnameye uygunluğu, ŞURKAV ön inceleme kurulu tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır.

2. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik, üçüncülüğe ve mansiyona (1.2.ve 3.) değer görülen kişilere ödülleri, daha sonra duyurusu yapılacak bir törenle verilecektir.

3. Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen ŞURKAV’a geçmiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ŞURKAV yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak ŞURKAV’a ait olup; yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

4. Yarışmaya katılan eserler, yayınlanmaya değer bulunması durumunda kitap olarak yayınlanacaktır. Ödül alan eserler ile ödül alamayan ve dikkat çeken öyküler de hazırlanacak öykü kitabında yer alabilir.

5. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

6. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır.

7. Yarışmanın ön inceleme kurulu ŞURKAV’dır. Seçici Kurul ise konusunda uzman kişilerden oluşturulacak ve kurul üyeleri ileri bir tarihte bildirilecektir. Seçici kurul, öyküleri rumuzları ile okuyacak, yazarların gerçek isimleri gizli tutulacaktır.

8. Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.

9. ŞURKAV’a son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

11. ŞURKAV yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER :

Birinciye         : Tam Altın

İkinciye           : Yarım Altın

Üçüncüye        : Çeyrek Altın

Mansiyonlar    : Kol Saati

Yarışma Takvimi:

Müracaatlar 1 Ekim 2022 tarihinde başlayacak 30 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir.

 Ön İnceleme Tarihi; 1- 7 Aralık 2022 (Format ve katılım şartları açısından değerlendirilecektir.)

Seçici Kurul İnceleme Tarihi; 8- – 30  Aralık 2022

Sonuç Açıklama Tarihi; 2 Ocak 2023

Ödül Tarihi; 3-30 Ocak 2023 tarihleri arasında bir tarihte verilecektir.

Yarışma Sekretaryası;  Başvuru sahipleri, yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için ŞURKAV’a ait aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

Adı Soyadı: Salih KAPLAN  

Tel: 0 414 215 65 27

E-Posta: surkav@hotmail.com

Adres: Yusufpaşa Mh. 886. Sk. No : 27 Eyyübiye / Şanlıurfa