Misyon-Vizyon

Misyon

Şanlıurfa İlinin tarihini, kültür ve sanat eserlerini ortaya çıkararak yaşatmak,  bu doğrultuda konferans, sempozyum, panel, kongre, seminer, sergi, anma günleri ve benzeri faaliyetler düzenlemek, iştirak etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak, korunmaya değer kültür, tabiat ve sanat varlıklarını korumak ve tanıtımını sağlamak bunun için gerekli restorasyon ve çevre düzenlemeleri yapmak, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması için gerekli araştırma, derleme ve inceleme çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak bu alanda yapılan çalışmaları desteklemektir.

 

Vizyon

Uygarlığın doğduğu, kültür ve medeniyetin tüm Dünya'ya yayıldığı “Bereketli Hilal “ olarak adlandırılan topraklar üzerinde 12.000 yıl önce kurulan inançlar diyarı, müze şehir Şanlıurfa'yı tarihteki yolculuğuna yakışır biçimde gelecek nesillere aktarabilmek için;

  • Şehrin tarihi dokusunu, kaybolmaya yüz tutmuş kültür, sanat ve tabiat varlıklarını korumak,
  • Korunmaya değer tarihi yapıları satın alıp, restorasyon çalışmalarını tamamlayarak geleceğe kazandırmak,
  • Yüzyıllardan beri usta çırak ve ahilik geleneği ile sürdürülen Şanlıurfa Geleneksel El Sanatlarını yaşatmak, 
  • Kültürlerin yarıştığı Dünya arenasında önce kendi insanımıza, yaşadığı topraklardaki kültürel değerleri farkettirmek ve bu alanda bilinçlendirmek,
  • Kültürel mirasımızı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, 
  • Halk-Devlet kaynaşmasına ideal model olmaktır.