KİRALAMA İHALE İLANI

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) gayrimenkullerini değerlendirmek ve turizme kazandırmak amacıyla 506 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla ihaleye çıkarma kararı almıştır.

Bu karar doğrultusunda aşağıda yazılı olan taşınmazlar kiraya verilecektir.

İlimiz Dergâh Balıklıgöl Çevre Düzenleme Projesi içinde yer alan; ŞURKAV Alış-Veriş Merkezi dâhilindeki B Blok Kat 2, 48 nolu Dükkân (12,99m2) kiraya verilecektir,

1) Müracaatlar 19 Ocak 2021 - 27 Ocak 2021 tarihleri arasında Yusufpaşa Mahallesi 886 Sokak No:27 Eyyübiye/Şanlıurfa ŞURKAV İdare Merkezinde yapılacaktır.

Başvuru Dosyaları ŞURKAV İdare merkezinden 200,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilecektir.

2) Kiraya verilecek işyerlerinin ihalesi 28 Ocak 2021 Perşembe günü Saat 14.00’de ŞURKAV İdare Merkezinde kapalı zarf-açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3) Vakfımız 2886 Sayılı İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta ve istediğine vermekte serbesttir.

KİRALAMA İHALESİNE KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
Muhammen Kira Bedeli

B/Blok 48 Nolu Dükkan  :   20.000,00.-TL (Yıllık Kira Bedeli)

Geçiçi Teminat Miktarı :

B/Blok 48 Nolu Dükkan  :     1.200.00.-TL

  1. İhaleye girecek olanlar taşınmaz ile ilgili, ihale teminatı belirtilerek ilgili teminat miktarını 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Şanlıurfa ili Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfının Vakıf Katılım Bankası Merkez Şube nezdindeki 6300-2 nolu hesabına yatırmış olacaklardır.
  2. İhale ile ilgili teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ve müracaat evrakları ise dosya halinde 27 Ocak 2021 Saat 17:00’a kadar İdare Merkezine elden teslim edilecektir.
  3. İhaleyi kazanacak kişiden ihale bedelinin (Kira) %20’si ihale bittikten sonra en geç saat 17.00’ye kadar, (Kiranın %20’sini saat 17.00 ye kadar yatırmayan alıcı kiralama hakkından vazgeçmiş sayılır.) kalan meblağ ise, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ŞURKAV hesabına yatırılacaktır.
  4. 28 Ocak 2021 mesai bitimine kadar kira bedelini vakfın hesabına yatırmayan alıcıların teminatları ŞURKAV Vakfına irad kaydedilecektir.
  5. Kiraya verilen Gayrimenkul, 1 Şubat 2021 tarihinde kiracıya teslim edilecektir.