Öğrencilere Yönelik Kültür Ve Sanat Buluşmaları Düzenlenecek

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)  ve Sabiha ÖZLEK Anadolu Lisesi Müdürlüğü İşbirliği ile hazırlanan “Gençlerle Kültür ve Sanat buluşmaları” etkinlikleri kapsamında Sabiha Özlek Anadolu Lisesi öğrencilerine, Kültür Sanat gezileri, Konferanslar, Kompozisyon yarışmaları ve e-dergi çıkarılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda yapılan etkinlikler ile Öğrencilerin; merak sahibi, araştırmacı, entelektüel niteliklerini öne çıkarmak ve nitelikli bilgi edinilmesini sağlayarak, Şanlıurfa Kent ve Kültür hayatının bilinmesine, milli manevi, kültürel değerlerin tanınmasına, benimsenmesine, geliştirilmesine ve bu değerlerin korunarak gelecek nesillere, aktarılmasına katkı sağlamak, insani ve kültürel değerlere karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturularak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye,  Öğrencilerin ders dışı kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmalarına fırsat tanınması hedeflenmektedir.
Faaliyetlerin ilki olan Kültür Sanat Gezilerine 03 Nisan 2018 tarihinde başlanmış,  gezi kapsamında Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, Geleneksel El Sanatları Merkezi, Geleneksel El Sanatları Müzesi, ŞURKAV Halilürrahman Kültür ve Sanat Külliyesi, Balıklıgöl Rızvaniye El Sanatları Külliyesi gezdirildi. Kültür Sanat Gezilerine Mayıs ayı sonuna kadar tüm öğrencilerin gezdirilmesi planlanmaktdır.