Şanlıurfa Geleneksel Yöre Kilim Desen ve çeşitlerinin Tespiti ve Üretim Şekliyle Değerlendirilmesi Projesi

Başvuru Sahibinin Adı

:

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı

Projenin Adı

:

Şanlıurfa Geleneksel Yöre Kilim Desen ve çeşitlerinin Tespiti ve Üretim Şekliyle Değerlendirilmesi Projesi

Projenin Süresi

:

23 Ay

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi

:

01.12.2005 - 31.10.2007

Projenin Bütçesi

:

217.139,00. €

Projeye Finansman Katkı Sağlayanlar

:

Avrupa Birliği

195.425,00 €

ŞURKAV

  21.714,00 €

Projenin Amacı

:

Yöre kültürümüzün yansıdığı kilim tür ve desenleri yok olma yolundadır. Hatta bunları üreten azalmakta olup, kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Özellikle yöre kadınlarının uğraşı olan kilim dokuma sanatının ortadan kalkmasıyla o işi yapan kadınlarımız işsiz kalmaktadır. Yöreye gelen yerli ve yabancı turistler yöreye özgü bu ürünleri bulmakta zorluk çekmektedir. Ev kadınları aile bütçesine katkı sağlayamadığı için bu işi yapan ailelerde ekonomik sıkıntı artmaktadır. Yöreye özgü el sanatları satan esnaflar yöre kültürünü yansıtan kilimleri bulmakta zorluk çekmektedir. Yöreye gelen turistlerin el sanatları üretim merkezlerini görme istekleri turizm acenteleri tarafından karşılanamamaktadır.
Dolayısıyla amacımız çok sayıda bayan eleman yetiştirip aile ekonomisine katkıda bulunarak kaybolmakta olan kilim kültürümüzü yaşatıp evlerde kilim dokumacılığını yaygınlaştırıp kendi el emekleriyle para kazanmalarını sağlamaktır.

Hedef Gruplar

:

İşsiz yöre kadınları
El Sanatları ürünleri satan esnaf
Kilim desen ve tür araştırmacıları
Yerli ve Yabancı Turistler
Dünya kültürel mirası araştırma merkezlerinin el sanatları bölümleri
Turizm Acenteleri
Esnaf ve Sanatlar Odası
Usta öğreticiler
Halı tezgahı satan esnaf

Projenin Sonuçları

:

Projemiz 23 Ay uygulanmış olup, çok sayıda bayan eleman yetiştirilmiş, aile ekonomilerine katkıda bulunulmuştur.
Bu proje ile araştırılan kilim desenleri arşivlenerek görsel kaynak oluşturulmuş Yerli ve Yabancı Turistler, Yöreye özgü orijinal ürünleri daha kolay bulma imkânına kavuşmuştur.
Proje ile birlikte kilim dokumasını öğrenen işsiz yöre kadınlarına iş imkânı sağlanmıştır.
El Sanatları ürünleri satan esnafa satacak yeni ve orijinal ürünler üretilmiştir.
Kilim Desen ve tür araştırmacılarına materyal temin edilmiştir. 
Dünya Kültürel mirası araştırma merkezlerinin el sanatları bölümlerine kaynak oluşturuldu.
Turizm Acentelerinin yerli ve yabancı turistlerini üretim merkezine getirerek ürünleri dokuma tezgâhında görme ve turisti memnun etme imkânı sağlandı.
Esnaf ve Sanatlar Odasının yöreye özgü kilim alım ihtiyacı karşılandı.
Usta öğreticilere istihdam sağlandı.
İplik Fabrikası müşteri potansiyeli arttı.

Projenin Son Durumu

:

2007-2010 yılları arasında vakfımız kendi imkânları ile kilim üretimine devam etmiş, 2010 yılında Geleneksel El Sanatları Tanıtım ve Araştırma Merkezine (GESEM) atölyeyi devretmiştir.