Halil İbrahim Buluşmaları Projesi

Başvuru Sahibinin Adı

:

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı

Projenin Adı

:

HALİL İBRAHİM BULUŞMALARI PROJESİ

Projenin Süresi

:

6 Ay

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi

:

01.01.2009 - 30.06.2009

Projenin Bütçesi

:

265.000,00. TL

Projeye Finansman Katkı Sağlayanlar

:

SODES

265.000,00.TL

 

 

Projenin Amacı

:

İnsanlığa yeni bir anlayış getirmesi hedeflenen HALİL İBRAHİM BULUŞMALARI, farklı inançlardan ve kültürlerden insanların buluşabileceği, aralarında saygı ve sevgi çerçevesinde dayanışmanın kurulabileceği bir etkinlik olması sağlanacaktır. Bu açıdan insani değerlerin yeniden yorumlanmasına ve yeni açılımlar getirilmesine imkân verilmesi.
Bu proje ile bütün insanlığa ulaşmada Hz. İbrahim’in evrensel değerleri bir anahtar olacaktır. İbrahim Peygamber’in sevgi, hoşgörü, misafirperverlik, yardımlaşma, paylaşım, insana değer verme anlayışı üzerinden, bu bölgenin insani değerlerin merkezi olarak görülmesi sağlanacaktır.
Halil İbrahim Buluşmaları sayesinde, dünya ölçeğinde ihtiyaç duyulan bölgelerde ortak insani projeler uygulama imkânı olacaktır. Kaynakların bir araya getirilmesi ve ortak deneyimlerin değerlendirilmesi sonucu, mevcut sorunlar için bütüncül ve çözümleyici girişimler hayata geçirilecektir. Bu projenin daha somut önceliklerinden biri de bölgenin değişik yerlerinde sorun yaşayan, değişik olumsuzluklarla yüzleşen insanların günlük yaşamında ve refahında olumlu bir etki yaratabilmektir.
Köyden kente göç ederek yerleşen kesimin kentsel bütünleşmenin sağlanabilmesi için kitlenin Sosyal ve sanatsal etkinliklere katılımının sağlanarak şehir hayatına adaptasyonu sağlanacaktır.
Farklı kültürel ortamlardan gelen toplulukların biraradanlığını sağlayacak ortak kültür etkinliklerinin düzenlenmesi,

Hedef Gruplar

:

Ulusal ve uluslararası alanda sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile bunların hizmet götürdüğü kesimler olarak tanımlanabilir. Ancak, genel anlamda Halil İbrahim Buluşmaları kapsamında yerli / yabancı isteyen herkese açık olacak etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklerde tüm kamuoyuna yönelik mesajlar verilecektir.
Şanlıurfa İl Merkezindeki Kültür Sanat aktivitelerine katılan ve katılamayan tüm dezavantajlı gruplar ve halk.

Projenin Sonuçları

:

HALİL İBRAHİM BULUŞMALARI, farklı inançlardan ve kültürlerden insanların buluştuğu, aralarında saygı ve sevgi çerçevesinde dayanışmanın kurulduğu bir etkinlik düzenlendi.
HALİL İBRAHİM BULUŞMALARI sayesinde, dünya ölçeğinde ihtiyaç duyulan bölgelerde ortak insani projeler uygulama imkânı oldu. Kaynakların bir araya getirilmesi ve ortak deneyimlerin değerlendirilmesi sonucu, mevcut sorunlar için bütüncül ve çözümleyici girişimler hayata geçirildi. Bölgenin değişik yerlerinde sorun yaşayan, değişik olumsuzluklarla yüzleşen insanların günlük yaşamında ve refahında olumlu bir etki yarattı.
Köyden kente göç ederek yerleşen dezavantajlı kesimin kentsel bütünleşmesi sağlanarak Sosyal ve sanatsal etkinliklere katılımı sağlanarak şehir hayatına adaptasyonu sağlandı.
HALİL İBRAHİM BULUŞMALARI, özellikle gençlerin ve yeni nesillerin, bölgenin değerleri ve tarihine ilgi duymalarını sağlayarak, bölgenin genç nüfusu için yeni fırsatlar oluşturuldu.
Tüm Halkın Kültür ve Sanat bilinci % 60 oranında artırıldı.
Temel dayanışma, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteren bütün organizasyonlar, kuruluşlar Şanlıurfa’da bir araya geldi.
Şanlıurfa’nın dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olmasına katkıda bulundu.
Bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçları, talep yarattığından talepleri karşılayabilmek için yerel girişimcilerin faaliyetleri hareketlenerek, gelir ve istihdam sağlandı.
Şanlıurfa’nın dünyanın önde gelen ekolojik ve kültürel turizm alanı olmasına yardımcı olmuş, Geleneksel olarak sanayiden yararlanamamış yöre halkının, turizm aracılığıyla yaratılan refahtan pay almasına katkıda bulundu.

Projenin Son Durumu

:

Sürdürülebilir bir yapıya sahip projemiz sayesinde inanç turizmi önemli bir ivme kazanmış, Halil İbrahim Buluşmaları ile uzun vadede yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi ve bu haftanın uluslar arası anlamda bulunurluğu olan bir adres haline getirilerek, her yıl düzenlenerek Uluslar arası Halil İbrahim Buluşmaları geleneksel hale getirilmiştir.