Tarihi Urfa Evi Restorasyon, Restitüsyon ve Rölöve Çizimi Projesi

Başvuru Sahibinin Adı

:

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı

Projenin Adı

:

Tarihi Urfa Evi Restorasyon, Restitüsyon ve Rölöve Çizimi Projesi

Projenin Süresi

:

3 Ay

Proje Başlama ve Bitiş Tarihi

:

01.07.2013 - 30.09.2013

Projenin Bütçesi

:

23.600,00. TL

Projeye Finansman Katkı Sağlayanlar

:

Karacadağ Kalkınma Ajansı

20.000,00.TL

ŞURKAV

3.000,00.TL

Projenin Amacı

:

İlimizin turistik potansiyelinin artırılması ve tarihi yapılarının cazibe merkezleri haline getirilmesi amacıyla Tarihi Urfa Evinin restorasyon, restitüsyon ve Rölöve çizimleri yapılarak tarihi yapının restorasyona alınması amaçlanmıştır.

Hedef Gruplar

:

Yerli ve Yabancı Turistler, Turizm sektöründe çalışmak isteyen işsizler, Taş Ustaları 

Projenin Sonuçları

:

Projemizle kültürel mirasın korunması adına farklı çalışmaların yapılmasına örnek teşkil edecek bir çalışma oluşturulmuş olup, proje sonucunda ortaya konan proje çizimleri ışığında Tarihi Urfa evinin restorasyonuna başlanmıştır.

Projenin Son Durumu

:

Tarihi Urfa Evi’nin Restorasyon, Restitüsyon ve Rölöve Çizimi Projesi çizimi bitirilmiş, proje ışığında tarihi Urfa Evi restorasyonu bitirilerek işlevsel hale getirilmiştir.