Mali Raporlar

2022 YILI MALİ RAPORLARI

 

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
602 Diğer Gelirler 428.453,74.-TL
603 Bağış ve Yardımlar    1.167.277,11.-TL
642 Faiz Gelirleri    321.037,09.-TL
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar      2.962.679,65.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar  7.7844,08.-TL
  2022 YILI GİDER FAZLASI 1 640 090,79.-TL
Gelirler Toplamı           6.597.382,46.-TL

 

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 5.581.170,33.-TL
632 Genel Yönetim Giderleri    1.016.191,72.-TL
689 Diğer Olağandışı Giderler    20,41.-TL
Giderler Toplamı         6.567.382,46.-TL