Mali Raporlar

2021 YILI MALİ RAPORLARI

 

GELİRLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
649 Kira Gelirleri 2.223.303,31.-TL
602 Diğer Gelirler    145.475,19.-TL
642 Faiz Gelirleri    311.128,95.-TL
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar      57.368,11.-TL
603 Bağış ve Yardımlar    700.690,00.-TL
     
Gelirler Toplamı           3.437.965,56.-TL

 

GİDERLER

KODU AÇIKLAMA GELİR HESAPLARI
633 Amaca Yönelik Giderler 2.249.521,82.-TL  
632 Genel Yönetim Giderleri    475.067,58.-TL
  2021 Yılı Gelir Farkı    713.376,16.-TL
Giderler Toplamı         3.437.965,56.-TL