Amacı

                         

ŞURKAV: Tarihi, kültür, tabiat, turizm ve sanat eserlerimizi korumak, kültür ve sanat, edebiyat ve folklor değerlerimizi bulup ortaya çıkarmak, değerlendirmek, tanıtımını sağlamak, eğitim ve sağlık konularında çalışmalar yapmak, ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelleri değerlendirerek, yurt kalkınması için önder nitelikteki yatırımları yapmak, bu konularda araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacını taşıyacaktır.

Vakfın bu amaç doğrultusunda,

 • ● Tesis veya şirket kurmak, işletmek, kurulu tesis ve şirketlere iştirak etmek,

 • ● Yurt çapında kültür merkezleri oluşturmaya çalışmak, mevcut olanlara amaca uygun maddi ve manevi katkılarda bulunmak,

 • ● Yurdumuzun folklorik değerlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için halk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, el sanatları, yöresel meslekler ve benzeri konularda yetiştirici kurslar açmak, devamını sağlamaya çalışmak, topluluklar, kulüpler, korolar kurmak ve gösteriler icra ettirmek, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ihyası ve devamı için gerekli zemini hazırlamak, maddi ve manevi destek sağlamak,
 • ● Amaç doğrultusunda konferans, sempozyum, panel, tartışma, sohbet, kongre, seminer, sergi, spor karşılaşmaları, anma günleri ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak,
 • ● Tarihi ve kültürel değerlerimizi ve eserlerimizi bulup ortaya çıkarmak, korunmasını ve tanıtımını sağlamak, bunun için gerekli kazı, restorasyon, çevre düzenlemesi yapmak, yaptırmak, devam etmekte olanlara maddi ve manevi katkılarda bulunmak, bu amaçla projeler hazırlamak, hazırlatmak, proje yarışmaları düzenlemek, uygulaması için çaba sarfetmek,
 • ● Kültür ve sanat değerlerimizle ve eğitim ile ilgili konularda faaliyet gösteren başta Kültür Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunların faaliyetlerinde maddi ve manevi destek sağlamak,
 • ● Tarihi, folklorik, turistik, sanatsal ve sosyal değerlerinin topyekün yaşatılması ve tanıtılması için gerekli araştırma, derleme, inceleme, eğitim ve benzeri çalışmaları yapmak, bu alanda çalışma yapan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile kişilerin faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmak,
 • ● Vakfımızın amacına uygun hazırladığı rapor, araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları kitap, dergi, broşür, gazete ve benzeri gibi süreli ve süresiz yayınlar halinde neşretmek, dağıtımını yapmak vakıf dışında yayınlanmış bu tür eserlerin basımını ve dağıtımını yapmak,
 • ● Kültür ve sanat değerlerimize katkıda bulunacak olan yerli ve yabancı yayınları temin etmek, bununla ilgili telif ve tercümeler yapmak, yaptırmak,
 • ● Vakıfla ilgili bütün çalışmalara ait bilgi ve belgelerin arşivini oluşturmak,
 • ● Vakfın faaliyet konularında enstitüler ve müzeler kurmak,
 • ● Vakfın gayesinin tahakkuku için gerekli bina, tesis, araç, gereç ve benzeri ve de hertürlü donanım malzemesi almak, kiralamak, bağış kabul etmek ve gerekli hertürlü yatırımı yapmak,

Konularında faaliyet göstererek amacı gerçekleştirmektir.