Halil’ür-Rahman Kültür Sanat Külliyesi

Halil’ür-Rahman Kültür Sanat Külliyesi: Halil'ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl)'nün Kuzeybatı köşesinde bir bahçe yer almaktadır. Bahçe içindeki mekânlar; Halil’ür-Rahman Kitaphanesi, Şanlıurfa Dijital Tanıtım Salonu, Şanlıurfalı Hâttatlar Salonu, Sunum ve Sergi Salonu olarak 2017 yılı Ekim ayında Şanlıurfa Valiliği-ŞURKAV tarafından “Kültür Sanat Külliyesi”ne dönüştürülmüştür.

Külliye içinde ve civarındaki kültür varlıkları;

Halil’ür-Rahman Medresesi: Halil’ür-Rahman Gölü'nün batı kenarında, -L- şeklinde bir planla inşa edilmiş olan medresenin diğer bir adı da “Makam-ı Cedd'ül Enbiya Medresesi”dir. İnşa kitabesi günümüze ulaşmadığından ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Medrese; Gölün batı tarafında merdivenle çıkılan önleri revaklı odalar, aşağıda güneyde camiye bitişik olarak büyük bir eyvan, bunun karşısında gölün kuzeybatı köşesinde, içinde su bulunan kubbeli ve beşik tonozlu büyük bir odadan meydana gelir. Medrese odaları günümüzde kültür ve turizm amaçlı kullanılmaktadır.

Halil’ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl): Rivayete göre Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yerde oluşan göldür. Ateşin suya dönüşmesiyle oluşan göl içerisindeki balıklar kutsal sayılmaktadır. Gölün uzunluğu 150 metre, eni 30 metredir.
Halil’ür-Rahman Camii: Halil'ür-Rahman Gölü'nün (Balıklıgöl) güneybatı köşesindedir. Eyyubiler döneminde 1211 yılında yaptırılmıştır. Medrese, mezarlık ve Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü makamdan meydana gelen bir külliyedir. Halk arasında “Döşeme Camii” olarak da adlandırılmaktadır. Evliya Çelebi' “Seyahatname”sinde bu mekândan "İbrahim Halil Tekkesi" olarak bahseder. Caminin kare gövdeli minaresinin süslemelerinden dolayı Bizans dönemine ait Meryem Ana Kilisesi'nin çan kulesi olduğu düşünülmektedir.
Hz. İbrahim'in Ateşe Atıldığında Düştüğü Yer: Halil'ür-Rahman Camii'nin batısına bitişik tek kubbe ile örtülü mekân, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak ziyaret edilmekte ve buradaki doğal su kaynağının şifalı olduğuna inanılmaktadır.

 

 


Dosya :